PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING


Bedrijfsgegevens

Bedrijf: Stiltekracht
Eigenaar: Heidi van der Vaart
Adres: Briedélaan 37, 3951 BB, Maarn, Nederland
Telefoon: +31 (0)6-21464849
Mailadres: heidi@stiltekracht.com
Website: www.stiltekracht.com

1. Verwerking persoonsgegevens
1.1. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.stiltekracht.com) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.
2.1. Wat zijn cookies?
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.stiltekracht.com) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.
2.2. Google Analytics
Mijn website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van mij geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.
2.3. Social Media buttons
De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Stiltekracht gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.
2.4. Nieuwsbrief
Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief van Stiltekracht (voor degene is deze informatie) wil ik je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van MailBlue kun je vinden in hun privacy policy.
2.5. Uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

3. Google Analytics
Graag wil ik inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

4. Social Media Kanalen
Stiltekracht maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn en Spotify. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Stiltekracht gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

5. Privacy algemeen
Stiltekracht verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan hem/haar zijn verstrekt.

6. Verzamelde informatie
Ik sla voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie ik van jou bewaar en waarvoor.
6.1. Contactformulier
Via het contactformulier kun je vragen aan mij stellen. Ik vraag jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weet ik van wie de vraag afkomstig is en kan ik je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat ik telefonisch contact met je opneem. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven. Met deze gegevens kan ik jou ook offertes of facturen sturen. Deze ontvang je op je e-mailadres.
6.2. Betalen
Om een betaling voor jou zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, maak ik gebruik van een onlinebetaalservices. Hierdoor kun jij bijvoorbeeld met Ideal je bestelling betalen. Om dit mogelijk te kunnen maken worden jouw betaalgegevens, IP-adres, je internetbrower, je apparaattype en in sommige gevallen je NAW-gegevens met hen gedeeld. Deze gegevens zie ik overigens niet.
6.3. Nieuwsbrief
Je krijgt van Stiltekracht alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt MailBlue gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd.
6.4. Weggever of webinar
Op mijn website kun je een weggever downloaden. Daarvoor vraag ik jouw emailadres zodat ik de weggever kan toesturen. Je schrijft je daarmee automatisch in voor mijn nieuwsbrief. Wanneer jij je inschrijft voor een webinar heb ik jouw e-mailadres nodig om jou de link van de webinar te sturen. Wanneer jij je wilt inschrijven voor de nieuwsbrief kan dat ook, maar dan geef je mij hier expliciet toestemming voor via het aanmeldformulier. Naar aanleiding van de weggever of de webinar kan ik jou e-mails sturen over mijn dienstverlening. Hier kun je je altijd voor afmelden of bezwaar tegen maken.
6.5. Boekhouding
Voor mijn bedrijf moet ik een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruik ik een boekhoudprogramma. Hierin verzamel ik de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsten van een bestelling door jou. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij mijn boekhoudprogramma.
6.6. Opgestelde documenten toesturen
Wanneer ik voor jou documenten opstel of voor jouw bedrijf, moet ik deze documenten kunnen toezenden. Dit doe ik via de e-mail en daarvoor gebruik ik het door jou opgegeven e-mailadres. Ook krijg je hierop van ons de offerte en de factuur.
6.7. Aantekening tijdens begeleiding
Tijdens de begeleiding kunnen er aantekeningen gemaakt worden van het gesprek. Dit is nodig voor een goede begeleiding.
6.8. Intake
Voorafgaand aan een coachingstraject neem ik een intake met je af middels een intakeformulier. Via een vodeocall hebben we naderhand eventueel contact over jouw ingevulde intakeformulier.

7. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Stiltekracht een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken.
De grondslag(en) voor mij zijn:
• De gegevens e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
• De gegevens (bedrijfs-)naam en NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.
• Voor het toesturen van de nieuwsbrief vraag ik toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken. 
• Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten heb ik een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van directmarketing die verzonden zal worden zal ik een afweging maken tussen mijn marketingbelangen en de privacyschade van jou. Zonder naam, adres(sen), e-mailadres en betaalgegevens kan ik mijn werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wilt verstrekken kan ik je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Stiltekracht geen diensten kan leveren. Wil je wel een dienst afnemen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij.

8. Delen met anderen
Stiltekracht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Stiltekracht een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Stiltekracht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9. Hoe lang Stiltekracht gegevens bewaart
Stiltekracht bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:
• De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.
• Het account wat je hebt aangemaakt blijft zolang bestaan als je zelf wil. Dit account wordt direct verwijderd wanneer jij het account verwijderd wilt hebben. Hiervoor kun je contact opnemen met ons.
• De gegevens van de aangemaakte gebruiker voor onderhoud en aanpassingen aan de website worden na beëindigen van de overeenkomst een jaar bewaart voor eventuele komende aanpassingen.
• Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht, het account of de aangemaakte gebruiker, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.
• Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd.

10. De rechten van jou
Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Stiltekracht heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via heidi@stiltekracht.com.

11. Beveiliging van gegevens
Stiltekracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via heidi@stiltekracht.com.

12. Klacht
Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Wijziging van de Privacy- en Cookieverklaring
13.1. Stiltekracht is te allen tijde gerechtigd deze Privacy- en Cookieverklaring te wijzigen.
13.2. De Privacy- en Cookieverklaring, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen.
13.3. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Privacy- en Cookieverklaring van toepassing.

 

Deze Privacy- en Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 februari 2024.